Wrocławska 35, Kalisz 62 741 22 57 biuro@wynajemit.pl
regulamin wynajmu it

Nasza obietnica

Zasady współpracy z Wynajem IT są proste i przejrzyste. Nie mamy ukrytych kruczków i klauzul. Stawiamy na partnerstwo i elastyczne podejście wobec każdego Klienta.

Kompleksowa obsługa wynajmu

W ramach usługi „complete care” WynajemIT.pl świadczy kompleksowe usługi związane z wypożyczaniem sprzętu komputerowego. Udzielamy porad związanych z wyborem komputera odpowiadającego potrzebom klienta. Następnie sprawdzamy i przygotowujemy komputery, instalujemy niezbędne programy. Na życzenie klienta organizujemy i monitorujemy transport w wybrane miejsce w Polsce. Na miejscu nasi informatycy konfigurują wypożyczone komputery, monitory i drukarki. Jeżeli zajdzie taka potrzeba nasi technicy mogą czuwać nad prawidłowym przebiegiem eventu klienta, a po zakończeniu wydarzenia złożą, spakują i przywiozą sprzęt. Zakres usług związanych z wypożyczaniem sprzętu komputerowego i ich cena ustalane są indywidualnie z każdym klientem.

Skrócony regulamin

1. Kontakt z nami
Wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie, podając dokładne dane (adres pocztowy, telefony, e-mail oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej). Dodatkowo prosimy o przesłanie danych firmy, takich jak: NIP, REGON, KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej niezbędna jest również Umowa Spółki. Zamówienie powinno zostać złożone nie później niż 3 dni przed planowaną datą wypożyczenia sprzętu.

2. Umowa
Podpisz umowę, protokół wypożyczenia oraz zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za sprzęt. Firma powinna wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za odbiór sprzętu. Zgodnie z umową wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia i niewłaściwego wykorzystywania sprzętu, a także związane z kradzieżą i transportem ponosi Klient. W związku z czym sugerujemy ubezpieczenie wynajmowanego sprzętu.

3. Płatność
Płatność realizujemy w formie przedpłaty na konto na podstawie faktury pro forma lub gotówkowo w momencie odbioru. Dla stałych klientów oferujemy opcję przelewu z terminem płatności 7 lub 14 dni. W przypadku przekroczenia daty oddania sprzętu, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie, jesteśmy zmuszeni naliczyć opłaty karne. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji za wypożyczony sprzęt.

4. Odbiór sprzętu
Po dokonaniu powyższych formalności sprzęt może zostać odebrany przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie oraz dwa dokumenty tożsamości.

Uwagi

W trakcie wynajmu sprzętu świadczymy bezpłatną pomoc techniczną.
Wszelkie koszty związane z naprawą sprzętu wynikające z nieprawidłowego użytkowania ponosi wypożyczający.
Koszty związane z materiałami eksploatacyjnymi leżą po stronie Klienta
Ceny mają wartość orientacyjną i ustalane są indywidualnie podczas zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów transportu.

Zamówienie

Proces wynajmu

Wybierz i wyceń sprzęt

Wybierz sprzęt i wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie. Przygotujemy szczegółową wycenę.

Podpisz umowę

Podpisz umowę, protokół wypożyczenia oraz zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za sprzęt.

Odbierz sprzęt

Po dokonaniu powyższych formalności sprzęt może zostać odebrany przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.